Risico-Inventarisatie & -Evaluatie

Bent u zich bewust van de risico's in uw bedrijf?

Risico-Inventarisatie & -Evaluatie

RI&E is de afkorting van Risico-Inventarisatie & -Evaluatie. In de RI&E wordt een overzicht en beoordeling gegeven van de risico’s van het werk voor werknemers in een organisatie. Een RI&E wordt altijd vergezeld door een Plan van Aanpak waarin maatregelen beschreven worden om de aangetroffen risico’s te verminderen. De werkgever is verplicht om over een RI&E te beschikken. Deze verplichting wordt beschreven in artikel 5 van de Arbowet.

 

De RI&E is naast een verplichting hét gereedschap dat u inzicht geeft in de risico’s binnen uw organisatie. Door dit inzicht vormt de RI&E de fundering voor uw arbeidsomstandighedenbeleid. Kompas Veiligheidsgroep kan deze RI&E voor u uitvoeren en biedt daarbij de handvatten aan om daadwerkelijk met uw risico’s aan de slag te gaan.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Wanneer wij een RI&E uitvoeren, doen wij dit met de grootste zorg. Voordat wij beginnen, zullen we ons verdiepen in uw organisatie en branche.
  • Wij voeren een inventarisatie van alle aanwezige risico’s binnen uw organisatie aan de hand van een (branchespecifiek) RI&E instrument, een uitgebreide vragenlijst en een rondgang.
  • Opstellen van een plan van aanpak, waarbij voor elk aanwezig risico een te nemen maatregel wordt aangereikt.
  • Het toetsen van de RI&E door een kerndeskundige. (Dit is verplicht wanneer een organisatie over meer dan 25 medewerkers beschikt of wanneer een organisatie geen gebruik kan maken van een ‘erkend’ RI&E instrument.)
  • Inhoudelijke ondersteuning na het afronden van de RI&E.

Meer informatie

1Bepalen van het instrument
Vooraf verdiepen wij ons in uw organisatie en branche zodat we het juiste instrument kunnen bepalen. De RIE-instrument zijn ontwikkeld door brancheorganisaties. De risico’s die in het voor u gekozen instrument aan bod komen zijn afgestemd op de meest voorkomende risico’s in uw branche. Wanneer er geen branche-instrument voor uw organisatie beschikbaar is, kunnen we gebruik maken van het Algemene MKB RIE-instrument.

2Inventariseren van de risico’s
De eerste stap is het maken van een lijst met risico’s in uw organisatie. Door middel van een vragenlijst en een rondgang worden de voor uw organisatie specifieke risico’s bepaald.

3Evalueren van de risico’s
Na de inventarisatie van de risico’s zullen wij de risico’s evalueren. Hierin beoordelen, prioriteren en vergelijken we de risico’s met elkaar aan de hand van de inventarisatie.

4Opstellen van een Plan van Aanpak
In het Plan van Aanpak worden knelpunten benoemd en worden maatregelen beschreven die genomen moeten worden om de risico’s te beheersen. Het Plan van Aanpak geeft u op deze manier daadwerkelijke handvatten.

5Toetsing van uw RI&E (indien nodig)
Nadat de RI&E definitief is uitgewerkt zorgen we, indien nodig, dat het product getoetst wordt door een gecertificeerde kerndeskundige.

6De RI&E wordt bij u afgeleverd en toegelicht
Nadat de RI&E getoetst is dragen wij deze aan u over. Het is belangrijk dat u zelf aan de slag gaat met het Plan van Aanpak. Verdeel op tijd de taken en verantwoordelijkheden en zorg ervoor dat de maatregelen binnen de gestelde termijn zijn uitgevoerd.

De prijs voor een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie wordt bepaald door een aantal factoren. Hierbij kunt u denken aan de branche van de organisatie, de toetsing van de RI&E en het aantal locaties. Wij berekenen geen extra kosten voor het aantal kilometers die onze veiligheidskundige maakt. Daarnaast berekenen wij ook geen kosten als de uitvoering langer duurt dan verwacht. Bij ons komt u niet voor verrassingen te staan.

Wanneer u uw RI&E door Kompas Veiligheidsgroep laat uitvoeren kunt u tijdens kantooruren gebruik maken van onze gratis helpdesk. Hierin kunt u inhoudelijke vragen stellen over uitgevoerde RI&E’s binnen uw organisatie, direct aan onze veiligheidskundigen.

Wilt u een offerte aanvragen voor een RI&E? Het aanvragen van een offerte is geheel vrijblijvend. U ontvangt de offerte zo spoedig mogelijk via de mail.

+ Proces

1Bepalen van het instrument
Vooraf verdiepen wij ons in uw organisatie en branche zodat we het juiste instrument kunnen bepalen. De RIE-instrument zijn ontwikkeld door brancheorganisaties. De risico’s die in het voor u gekozen instrument aan bod komen zijn afgestemd op de meest voorkomende risico’s in uw branche. Wanneer er geen branche-instrument voor uw organisatie beschikbaar is, kunnen we gebruik maken van het Algemene MKB RIE-instrument.

2Inventariseren van de risico’s
De eerste stap is het maken van een lijst met risico’s in uw organisatie. Door middel van een vragenlijst en een rondgang worden de voor uw organisatie specifieke risico’s bepaald.

3Evalueren van de risico’s
Na de inventarisatie van de risico’s zullen wij de risico’s evalueren. Hierin beoordelen, prioriteren en vergelijken we de risico’s met elkaar aan de hand van de inventarisatie.

4Opstellen van een Plan van Aanpak
In het Plan van Aanpak worden knelpunten benoemd en worden maatregelen beschreven die genomen moeten worden om de risico’s te beheersen. Het Plan van Aanpak geeft u op deze manier daadwerkelijke handvatten.

5Toetsing van uw RI&E (indien nodig)
Nadat de RI&E definitief is uitgewerkt zorgen we, indien nodig, dat het product getoetst wordt door een gecertificeerde kerndeskundige.

6De RI&E wordt bij u afgeleverd en toegelicht
Nadat de RI&E getoetst is dragen wij deze aan u over. Het is belangrijk dat u zelf aan de slag gaat met het Plan van Aanpak. Verdeel op tijd de taken en verantwoordelijkheden en zorg ervoor dat de maatregelen binnen de gestelde termijn zijn uitgevoerd.

+ Prijs

De prijs voor een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie wordt bepaald door een aantal factoren. Hierbij kunt u denken aan de branche van de organisatie, de toetsing van de RI&E en het aantal locaties. Wij berekenen geen extra kosten voor het aantal kilometers die onze veiligheidskundige maakt. Daarnaast berekenen wij ook geen kosten als de uitvoering langer duurt dan verwacht. Bij ons komt u niet voor verrassingen te staan.

+ Helpdesk

Wanneer u uw RI&E door Kompas Veiligheidsgroep laat uitvoeren kunt u tijdens kantooruren gebruik maken van onze gratis helpdesk. Hierin kunt u inhoudelijke vragen stellen over uitgevoerde RI&E’s binnen uw organisatie, direct aan onze veiligheidskundigen.

+ Offerte

Wilt u een offerte aanvragen voor een RI&E? Het aanvragen van een offerte is geheel vrijblijvend. U ontvangt de offerte zo spoedig mogelijk via de mail.

Meer informatie?

Heeft u vragen over de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie of wilt u de mogelijkheden bespreken?
Neem contact op met onze adviseurs voor meer informatie.