Ontruimingsplan

Ontruimingsplan volgens NEN8112:2017

Ontruimingsplan

In een ontruimingsplan staan de procedures die tijdens een calamiteit dienen te worden uitgevoerd; wie welke taak uitvoert en wie de leiding heeft bij de uitvoering.

Ook worden in dit plan procedures, belangrijke mensen, instanties en telefoonnummers vastgelegd. Hierdoor ontstaat een snelle en adequate hulpverlening in het geval van een calamiteit en zal schade tot een minimum worden beperkt.

In dit plan worden tevens de verdiepingen in kaart gebracht en de relevante informatie, zoals nooduitgangen, vluchtwegen en blusmiddelen op deze tekeningen worden vastgelegd.
Ook zullen er tekeningen voor de brandweer moeten komen waarmee zij snel kunnen bepalen hoe de "aanval" wordt ingezet.

 

Wie moet er in het bezit zijn van een ontruimingsplan?

Indien men een omgevingsvergunning brandveilig gebruik of een gebruiksmelding heeft dan is het verplicht om een ontruimingsplan te hebben. Dit geldt ook als u in het bezit bent van een brandmeldinstallatie (BMI) als bedoeld in artikel 6.20 van het Bouwbesluit.

 

Brandmeldinstallatie:
Het Bouwbesluit 2012 stuurt de verplichting van een ontruimingsplan aan. Artikel 6.23 lid 6 Ontruimingsinstallatie en ontruimingsplan geeft aan dat, indien er een brandmeldinstallatie is, er ook een ontruimingsplan moet zijn. Het eerste lid van artikel 6.20 van het Bouwbesluit geeft aan wanneer een brandmeldinstallatie nodig is.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Aan de hand van de door u ingevulde vragenlijst stellen wij een passende offerte voor u op. Indien nodig zal onze deskundige plaatselijk een schouw uitvoeren om de details in te tekenen. Wanneer er tijdens een schouw geconstateerd wordt dat u nog enkele veiligheidsmaatregelen mist krijgt u hierover direct advies.
 • Aan de hand van de opgenomen gegevens wordt het plan en de eventuele ontruimingstekeningen alsmede de brandweertekeningen door de deskundige opgesteld.
 • De tekeningen worden aangeleverd in een kliklijst en het plan krijgt u digitaal toegestuurd. Dit gehele proces voldoet aan de NEN8112:2017.
 • De ontruimingsplannen die wij voor u op maat maken onderscheiden zich in de praktijk doordat zij kort en bondig weergeven wat de BHV'er moeten doen en wanneer de acties moeten worden uitgevoerd. Het plan dient op de werkvloer te worden uitgevoerd en door iedereen begrepen te worden. Pas dan heb je als organisatie veiligheid ingekocht en mag je rekenen op hulp vanuit de eigen organisatie.

Meer informatie

Een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik dient aangevraagd te worden wanneer in een gebouw of ander bouwwerk:

 

 • bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf aan meer dan 10 personen wordt verschaft. Bijvoorbeeld in een hotel, pension, kampeerboerderij, ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis of gevangenis;
 • dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 kinderen onder de 12 jaar, bijvoorbeeld in een basisschool of kinderdagverblijf
 • dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen, bijvoorbeeld door dagopvang.

In paragraaf 1.7 van het Bouwbesluit 2012 staat beschreven wanneer een gebruiksmelding gedaan moet worden. Een gebruiksmelding is van toepassing indien:

 

 • in een gebouw of ander bouwwerk meer dan 50 personen tegelijk
  verblijven (let op: geldt niet voor woningen en woongebouwen); of
 • een woning kamergewijs wordt verhuurd; of
 • door een gelijkwaardige oplossing aan de brandveiligheidseisen van hoofdstuk 6 en 7 van het Bouwbesluit 2012 wordt voldaan.

 

Met ‘kamergewijs verhuren wordt verstaan onder het gebruiken va een woning door vijf of meer afzonderlijke bewoners. Dit kan zijn een woongroep, gezinsvervangend tehuis, een studentenhuis of de woning van een hospita met maximaal vier inwonende studenten. Een gebruiksmelding moet worden gedaan als een woning kamergewijs in vijf of meer delen wordt verhuurd.
Met ‘een gelijkwaardige oplossing’ wordt bedoeld dat er andere oplossingen worden toegepast in plaats van de brandveiligheidseisen van hoofdstuk 6 en 7 uit het Bouwbesluit 2012. De andere oplossingen worden toegestaan als die minimaal dezelfde brandveiligheid bieden. Deze informatie wordt aangeleverd bij de gebruiksmelding. Hiermee beoordeeld de gemeente de gekozen oplossingen.

 

Voorbeelden:

 • Onderwijs voor kinderen ouder dan 12 jaar en volwassenen : klaslokaal, collegezaal, kamerverhuur.
 • Lichte industrie: loods, stal tuinbouwkas.
 • Kantoor: bankgebouw, gemeentehuis, provinciehuis.
 • Bijeenkomsten: congrescentrum, kerk, wijkgebouw, museum, tribune in een sportgebouw.
 • Sport: zwembad, sportzaal, sporthal, fitnesscentrum.
 • Winkel: winkelcentrum, warenhuis, supermarkt, stationsgebouw, en verkoop bij een groot tankstation.

 

Let op! vraag bij uw gemeente na welke kwantitatieve grenswaarden zij hanteren.

De prijs van een ontruimingsplan is op aanvraag. De prijs wordt bepaald door een aantal factoren zoals de grootte van het gebouw en de organisatie.

Wanneer u uw ontruimingsplan door Kompas Veiligheidsgroep laat uitvoeren kunt u tijdens kantooruren gebruik maken van onze gratis helpdesk. Hierin kunt u inhoudelijke vragen stellen over de uitgevoerde ontruimingsplan binnen uw organisatie, direct aan onze veiligheidskundigen.

Wilt u een offerte aanvragen voor een ontruimingsplan? Het aanvragen van een offerte is geheel vrijblijvend. U ontvangt de offerte zo spoedig mogelijk via de mail.

+ Omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik dient aangevraagd te worden wanneer in een gebouw of ander bouwwerk:

 

 • bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf aan meer dan 10 personen wordt verschaft. Bijvoorbeeld in een hotel, pension, kampeerboerderij, ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis of gevangenis;
 • dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 kinderen onder de 12 jaar, bijvoorbeeld in een basisschool of kinderdagverblijf
 • dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen, bijvoorbeeld door dagopvang.
+ Gebruiksmelding

In paragraaf 1.7 van het Bouwbesluit 2012 staat beschreven wanneer een gebruiksmelding gedaan moet worden. Een gebruiksmelding is van toepassing indien:

 

 • in een gebouw of ander bouwwerk meer dan 50 personen tegelijk
  verblijven (let op: geldt niet voor woningen en woongebouwen); of
 • een woning kamergewijs wordt verhuurd; of
 • door een gelijkwaardige oplossing aan de brandveiligheidseisen van hoofdstuk 6 en 7 van het Bouwbesluit 2012 wordt voldaan.

 

Met ‘kamergewijs verhuren wordt verstaan onder het gebruiken va een woning door vijf of meer afzonderlijke bewoners. Dit kan zijn een woongroep, gezinsvervangend tehuis, een studentenhuis of de woning van een hospita met maximaal vier inwonende studenten. Een gebruiksmelding moet worden gedaan als een woning kamergewijs in vijf of meer delen wordt verhuurd.
Met ‘een gelijkwaardige oplossing’ wordt bedoeld dat er andere oplossingen worden toegepast in plaats van de brandveiligheidseisen van hoofdstuk 6 en 7 uit het Bouwbesluit 2012. De andere oplossingen worden toegestaan als die minimaal dezelfde brandveiligheid bieden. Deze informatie wordt aangeleverd bij de gebruiksmelding. Hiermee beoordeeld de gemeente de gekozen oplossingen.

 

Voorbeelden:

 • Onderwijs voor kinderen ouder dan 12 jaar en volwassenen : klaslokaal, collegezaal, kamerverhuur.
 • Lichte industrie: loods, stal tuinbouwkas.
 • Kantoor: bankgebouw, gemeentehuis, provinciehuis.
 • Bijeenkomsten: congrescentrum, kerk, wijkgebouw, museum, tribune in een sportgebouw.
 • Sport: zwembad, sportzaal, sporthal, fitnesscentrum.
 • Winkel: winkelcentrum, warenhuis, supermarkt, stationsgebouw, en verkoop bij een groot tankstation.

 

Let op! vraag bij uw gemeente na welke kwantitatieve grenswaarden zij hanteren.

+ Prijs

De prijs van een ontruimingsplan is op aanvraag. De prijs wordt bepaald door een aantal factoren zoals de grootte van het gebouw en de organisatie.

+ Helpdesk

Wanneer u uw ontruimingsplan door Kompas Veiligheidsgroep laat uitvoeren kunt u tijdens kantooruren gebruik maken van onze gratis helpdesk. Hierin kunt u inhoudelijke vragen stellen over de uitgevoerde ontruimingsplan binnen uw organisatie, direct aan onze veiligheidskundigen.

+ Offerte

Wilt u een offerte aanvragen voor een ontruimingsplan? Het aanvragen van een offerte is geheel vrijblijvend. U ontvangt de offerte zo spoedig mogelijk via de mail.

Download info

Wilt u deze informatie als PDF downloaden? Klik dan op download.

Meer informatie?

Heeft u vragen over een ontruimingsplan of wilt u de mogelijkheden bespreken?
Neem contact op met onze adviseurs voor meer informatie.