Actueel houden

Herken risico's en onderneem actie

Actueel houden

De omgeving van organisaties is altijd in beweging. Zo ook op veiligheidsgebied. Wat op het ene moment nog actueel is, blijkt een volgend moment verouderd. Dit leidt tot verhoogde risico’s op de werkvloer. Door risico’s tijdig te herkennen en hierop actie te ondernemen kunnen ongevallen voorkomen worden. Het is dan ook belangrijk dat bestaande documenten bijgewerkt worden met nieuwe of aangepaste maatregelen en afspraken. Maar hoe pakt u dat aan?

Risico-Inventarisatie &-Evaluatie

Maak met elkaar de afspraak om tweemaal per jaar de arbeidsomstandigheden op de werkplek grondig te bekijken. Om te zorgen dat deze afspraak ook nagekomen wordt is het een goed idee om dit vast te leggen in het arbobeleidsplan.
Bekijk de voortgang die gemaakt is vanuit het Plan van Aanpak van de RI&E en met name ook hoe situaties veranderd zijn en wat dat betekent voor de risico’s op de werkvloer. Leg de afspraken omtrent deze nieuw vastgestelde risico’s vast en voeg deze toe aan het Plan van Aanpak van de RI&E. Op deze manier blijft u op de hoogte van de risico's in uw organisatie.

 

Tip: Betrek een medewerker van de specifieke afdeling bij deze afspraak; niemand kent de afdeling beter.

BHV-plan

Het BHV-plan wordt opgesteld naar aanleiding van de restrisico’s die niet afgedekt kunnen worden met maatregelen uit het Plan van Aanpak. Zodra processen, locaties, gebouwen of personeel veranderd kunnen ook deze restrisico’s veranderen. Om deze reden is het belangrijk om regelmatig het BHV-plan door te lichten op juistheid en volledigheid. Daarnaast kan het personeelsbestand veranderen wat van invloed kan zijn op de bezetting van de bedrijfshulpverlening.

 

Tip: Benoem een beheerder die wijzigingen bewaakt en periodiek toetst of bijstelling nodig is.

Ontruimingsplan

Het ontruimingsplan heeft een dynamisch karakter. Een ontruimingsplan is altijd locatiegebonden en ingericht op de processen die in de organisatie plaatsvinden. Wanneer deze factoren veranderen is het belangrijk om het ontruimingsplan aan de nieuwe situatie te toetsen en indien nodig te wijzigen.

Beeldschermwerkplekscan

Het is aan te raden om een beeldschermwerkplekscan met enige regelmaat te herhalen. Hierbij kan voorlichting een rol innemen: zo kunnen medewerkers de houding van hun collega’s en zichzelf in de gaten houden.
Tevens moet niet vergeten worden om voor nieuwe medewerkers een scan uit te voeren.

Meer informatie?

Heeft u vragen over het actueel houden van uw documenten?
Neem contact op met onze adviseurs voor meer informatie.