Consultancy

Van advies tot uitvoering op maat

Onze diensten

Voor een optimale BHV organisatie

RI&E

Voor iedere werkgever is het verplicht om een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie op te stellen.

Ontruimingsplan

In een ontruimingsplan staan de procedures die tijdens een calamiteit dienen te worden uitgevoerd.

Werkplekscan

Werken met een beeldscherm kan leiden tot gezondheids-
klachten. De werkhouding is hierin een belangrijke factor.

BHV-Plan

Elke werkgever moet de BHV taken en verantwoordelijkheden schriftelijk vastleggen.

BHV-organisatie

Is uw BHV organisatie op de juiste wijze ingericht?

Arbowet

De Arbowet verplicht iedere werkgever tot het organiseren van bedrijfshulpverlening. De manier waarop de bedrijfshulpverlening is georganiseerd en de maatregelen die zijn getroffen moeten zijn vastgelegd en gecommuniceerd in de onderneming. Het is van belang dat uw BHV-organisatie in geval van een incident of calamiteit goed functioneert. Een incident of calamiteit heeft vaak rechtstreeks invloed op de continuïteit van de organisatie/bedrijfsvoering.

Aan de hand van de hulpvragen kunt u een inzicht krijgen of uw BHV-organisatie op een juiste wijze is ingericht en compleet is.

 

Als blijkt dat de RI&E niet gebruikt is als basis voor de BHV of dat men niet uitgegaan is van realistische (risico) scenario's die zich voor kunnen doen, zal het niet helder zijn of het BHV-plan voldoende toereikend is om de BHV taken goed uit te voeren.

Hulpvragen

  • Heeft u een actuele RI&E(Risico Inventarisatie- en Evaluatie) en is uw Plan van Aanpak dynamisch?
  • Bent u op de hoogte van de specifieke gevaren in uw organisatie op basis van het BHV-plan?
  • Als zich er een calamiteit voordoet, weet u hoe er gehandeld moet worden?
  • Kent u het meldingschema voor alarmering?
  • Zijn uw BHV’ers voldoende toegerust om bij een incident op te treden?
  • Heeft u het afgelopen jaar een ontruimingsoefening gedaan?
  • Hoeveel BHV’ers zijn er op dit moment in het bedrijf aanwezig en hoe zijn die op te roepen?
  • Heeft u een ontruimingsplan?

Om een gezonde en veilige werkplek te bieden dient uw BHV-organisatie optimaal ingericht te zijn.

Staat uw dienst hier niet tussen of bent u benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs of vraag een offerte aan.

Veelgestelde vragen

Antwoord:

Ja, wanneer u personeel (inclusief stagiaires, uitzendkrachten, vrijwilligers) in dienst heeft waar u gezag over voert bent u verplicht een RI&E uit te voeren.
De wetgeving verlangt dat een werkgever bij meer dan 40 uur 'verloonde arbeid' per week beschikt over een RI&E. Voor vrijwilligersorganisaties gelden afwijkende bepalingen.

Naast het opstellen van de RI&E is een werkgever ook verplicht een Plan van Aanpak op te stellen.


3 Anderen vinden dit antwoord nuttig

Antwoord:

Nee, het toetsen van de RI&E is afhankelijk van het aantal medewerkers en het soort RI&E-instrument dat wordt gebruikt.


3 Anderen vinden dit antwoord nuttig

Antwoord:

In de Arbowet wordt geen termijn genoemd met betrekking tot de geldigheidsduur van de RI&E. Uitgangspunt is dat de RI&E actueel dient te zijn. Een RI&E moet bijgesteld en opnieuw getoetst worden als er in een bedrijf iets verandert in de werkmethoden, de werkomstandigheden of bij technische innovaties. Bijvoorbeeld bij de inrichting van een nieuwe productielijn, de uitbreiding van het dienstenpakket, een (interne) verhuizing of ingrijpende verbouwing of een ingrijpende wijziging in de taken van werknemers.


4 Anderen vinden dit antwoord nuttig

Antwoord:

Als een werkgever geen RI&E heeft, gebeurt er niets, zolang er geen bezoek plaatsvindt van de Inspectie SZW en zolang er geen bedrijfsongeval gebeurt waar de Inspectie SZW bij wordt betrokken. De inspectie SZW moet worden geïnformeerd over bedrijfsongevallen waarbij medewerkers zijn betrokken en die hebben geleid tot ziekenhuisopname of overlijden.

 

Als de Inspectie SZW bij een bezoek constateert dat een bedrijf geen RI&E heeft, wordt daarvoor meestal direct een boete opgelegd. Het is ten zeerste aan te raden een RI&E op te stellen, omdat een RI&E kan worden gebruikt om de risico's voor een organisatie in kaart te brengen en actief te werken aan de voorkoming of beperking ervan.


3 Anderen vinden dit antwoord nuttig

Vragen over consultancy?

Wij helpen u graag

 024 371 75 65

Onze klantenservice is open van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Zaterdag en zondag zijn we gesloten.